Hvad er bioreosonans-behandling?

Hvad er bioreosonans-behandling?

Hos klinik Naturlig´viis benytter jeg mig af”e-Lybra bio-Field Balancing system”.

Disclaimer: e-Lybra hverken diagnoser eller behandler medicinske tilstande, men ubalancer i dit biologiske energifelt. Venligst henvend dig til din egen læge hvis i tvivl.

Hvordan foregår en bioresonas-behandling?

e-Lybra bioresonans terapi er et avanceret måleudstyr koblet til en computer, hvor klienten forbindes med måleudstyret gennem elektroder på hånd- og fodled.

e-Lybra maskinen er designet til at opfange signaler fra kroppen.  Når vores krop er sund og rask, udsender den en pulserende elektromagnetisk frekvens. Hver celle og hvert organ har sin egen specielle frekvens og enhver fysisk forstyrrelse, vil afspejle sig i frekvensmønsteret.

300.000 frekvenser er indkodet i computeren, som svarer til biologiske aktiviteter. e-Lybraen sender frekvenserne ind i kroppen og måler, om kroppen opfatter frekvensen, som værende inden for normalområdet.  Frekvenser, som afviger kraftigt fra normalområdet, kan fortælle, at der er ubalancer, som man bør rette op på ved hjælp af bioresonansterapi, eller ved hjælp af f.eks. kostændringer i hverdagen.

Der er intet mærkeligt ved e-Lybraen. Det er velkendt indenfor medicinsk diagnose at måle elektromagnetiske svingninger, som man bl.a. gør, når man laver en EEG eller mange typer scanninger. At e-Lybraen og lignende apparater ikke anvendes mere af lægerne, skyldes nok det faktum, at man stadig er uenig om tolkningerne af resultaterne.

e-Lybraen kan også anvendes til at lave et sundhedstjek, men også som et helt enestående middel til at holde op med at ryge. Hedestigninger kan den såmænd også fjerne…

En typisk session består af:

  • 20 min. initial/balancerings program.
  • Dannelse af en energisk scanningsprofil – 5 min.
  • Hovedanalyse og behandling, hvilket normalt tager 15 min. Under denne session producerer e-Lybra bioresonans frekvenser som sendes til klienten under selve behandlingen og ligeledes gemmes i e-pendant som klienten køber på klinikken og bærer tæt på kroppen.
  • 5 min. grounding.

Behandling af negative følelser, overbevisninger og psykiske ubalance der kan hindre kroppen i at heale, neutraliseres med frekvenser fra positive følelser.

ePendant er aktiv når den er tæt på kroppen og i op til 3 måneder. Den sender frekvenser og balancerer dig indtil næste besøg på klinikken, hvor den omkodes med nye frekvenser. ePendant er nødvendigt ved fjernbehandling.